Pakalpojumi

Veikalu iekārtošana un
sistēmu uzstādīšana

Veikalu sistēmu uzturēšana

Ekrānu un iekārtu noma