ES PROJEKTAI

UAB ALTUM RETAIL įgyvendina projektą „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB ALTUM RETAIL“

2022 m. sausio 17 d. UAB ALTUM RETAIL pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB ALTUM RETAIL“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė kurs dizaino inovacijas 10 naujų gaminių (interaktyviam stalui – vaikiškai konsolei, interaktyviam stalui, interaktyviam vidaus patalpoms skirtam stendui, informaciniam stendui ir kt.). Taip pat projekto metu bus perkamos profesionalios rinkodaros priemonių kūrimo ir diegimo paslaugos, kurios leis įmonei savo veikloje pritaikyti rinkodaros inovacijas naujo dizaino gaminių žinomumo didinimui.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas ir numatytos investicijos originalių gaminių dizainų sprendimų sukūrimui bei rinkodaros inovacijų diegimui, sudarys sąlygas UAB ALTUM RETAIL reikšmingai padidinti savo gaminių patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas skatins įmonės pardavimo pajamų augimą ir padės įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius ir neapibrėžtumus.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 56 468,04 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 42 351,03 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. sausio 17 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. sausio 31 d.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė